ประวัติความเป็นมา

Project 01

ประวัติความเป็นมา

วัดสูงเม่น เดิมเรียกว่า “วัดสุ่งเม้น” มีเรื่องเล่าสืบๆ กันมาว่า แต่เดิมสถานที่ตำบลสูงเม่นเป็นป่าไผ่และทุ่งหญ้า รวมถึงป่าไม้เบญจพันธุ์อุดมสมบูรณ์มาก มี “เม่น” ซึ่งเป็นสัตว์ป่าตระกูลหมูอยู่อาศัยเป็นจำนวนมากและประกอบกับสถานที่เป็นที่ทำเลดีมีหญ้าและท่าน้ำบริบูรณ์ พวกพ่อค้าวาณิชย์และคนเดินทางในสมัยอดีตจึงมักจะมาแวะพักแรมกันในบริเวณดังกล่าว จนเรียกพื้นที่ตำบลนี้ว่า “ป๋างสุ่งเม้น” การที่พวกสัตว์และ “เม่น” อาศัยอยู่รวมกันมากหรือมีเม่นมากในบริเวณนี้ คนจึงเรียกเป็นภาษาท้องถิ่นว่า “สุ่ง” ซึ่งได้ชื่อตามนิมิตของฝูงเม่นว่า “บ้านสุ่งเม้น” สำหรับวัดสูงเม่นนั้น ก็เช่นกันถือว่าเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งในจังหวัดแพร่มีอายุ ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ปี ตามตำนานเล่าว่า วัดสูงเม่น หรือ ชื่อในคัมภีร์ธรรม ปรากฏชื่อวัดว่า “วัดสุ่งเม้นแก้วกว้าง”เคยมีพื้นที่กว้างขวาง และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เจ้าเมือง เจ้าผู้ครองนคร เจ้าราชวงค์ต่าง ๆ ทั้งใน ล้านนา และ ล้านช้าง ต่างเคยมา นมัสการคัมภีร์ธรรมพระไตรปิฎก ณ วัดสูงเม่น อีกทั้งวัดแห่งนี้ ยังเคยเป็น ศูนย์กลางในการทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และเป็น แหล่งการศึกษาเล่าเรียนที่ยิ่งใหญ่ข

วัตถุจัดแสดง

Project 01

วัตถุจัดแสดง

ข้อมูลสำหรับผู้เยี่ยมชม

Project 01

ข้อมูลสำหรับผู้เยี่ยมชม

สามารถมาชมได้ทุกว้น ไม่เว้นวันหยุดราชการ

About page header

Type & Grids is a HTML5 template that focuses on typography and grids. It's responsive which means it looks great on all devices from desktops to laptops to tablets and mobile phones. It's super-customizable and comes with lots of nicely designed type and color themes. Download the free zip file to get started!

Subheader lorem ipsum

10% of every sale is donated to the National Audubon Society. Audubon's mission: To conserve and restore natural ecosystems, focusing on birds, other wildlife, and their habitats for the benefit of humanity and the earth's biological diversity.

Subheader lorem ipsum

Type & Grids comes with 19 different type theme CSS files and 28 different color theme CSS files. You can easily mix and match the type and color themes to create a unique design for your site. No CSS knowledge is needed and all of the fonts shown in the demo are included. 58 different background textures come with the download as well.

  • Simple to set up and update – all of the content is inside a single "index.html" page
  • Contains 19 type themes and 28 color themes which gives you over 500 unique design combinations – 58 background textures are included as well
  • Each type theme is meticulously handcrafted to ensure attention is paid to the small typographic details
  • Fully responsive design – looks great on all devices from desktops to laptops to tablets and mobile phones
  • Swipe-enabled with hardware accelerated transitions – works super-smoothly on touch devices like the iPhone and iPad
  • Coded using the latest HTML5/CSS3 standards and all code is W3C valid and cross-browser compatible
  • Video support – easily embed your videos from Vimeo or YouTube
  • Clean and semantic SEO-friendly code
  • Design featured on the FWA Public Shortlist, Creattica and numerous other design sites
  • Support and documentation is available but everything is so simple to set up you probably won't need it

Subheader lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec ac ante arcu, quis auctor sapien. Morbi magna leo, dapibus a pulvinar et, pharetra scelerisque felis. Mauris massa magna, gravida vitae convallis sagittis, sagittis ac ipsum. Integer arcu justo, vehicula vel accumsan ac, venenatis in massa. Curabitur in dui in urna interdum ullamcorper. Pellentesque ut imperdiet libero.

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec ac ante arcu, quis auctor sapien. Morbi magna leo, dapibus a pulvinar et, pharetra scelerisque felis. Mauris massa magna, gravida vitae convallis sagittis, sagittis ac ipsum. Integer arcu justo, vehicula vel accumsan ac, venenatis in massa. Curabitur in dui in urna interdum ullamcorper. Pellentesque ut imperdiet libero.” John Doe, Google

Subheader lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec ac ante arcu, quis auctor sapien. Morbi magna leo, dapibus a pulvinar et, pharetra scelerisque felis. Mauris massa magna, gravida vitae convallis sagittis, sagittis ac ipsum. Integer arcu justo, vehicula vel accumsan ac, venenatis in massa. Curabitur in dui in urna interdum ullamcorper. Pellentesque ut imperdiet libero.

Subheader lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec ac ante arcu, quis auctor sapien. Morbi magna leo, dapibus a pulvinar et, pharetra scelerisque felis. Mauris massa magna, gravida vitae convallis sagittis, sagittis ac ipsum. Integer arcu justo, vehicula vel accumsan ac, venenatis in massa. Curabitur in dui in urna interdum ullamcorper. Pellentesque ut imperdiet libero.

About