Designer: Joomla 3.2 Templates Free
ที่ตั้ง: ถนนมูลเมือง, ตำบลพระสิงห์, อำเภอเมือง, จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียด : วัดทรายมูลเมืองสร้างเมื่อ พ.ศ. 2030 และ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ.2450 เดิมวัดนี้สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าติโลกราช อันทรงเป็นผู้ครองนครเชียงใหม่ ก่อนที่จะได้ชื่อวัดทรายมูลเมือง เคยเป็นอารามมาก่อน มีชื่อว่า "อารามบ้านปะ" อาจเป็นเพราะสายน้ำที่ไหลมาจากดอยสุเทพแล้วมาประจบกันที่นี่ ทำให้เกิดเป็นหนองน้ำ ณ.จุดนี้จึงได้ชื่อว่า "หนองทรายมูล" 

อีกประการหนึ่ง ที่จุดนี้อาจมีการขุดเอาดินขึ้นมาเพื่อเอาดินมาปั้นอิฐ เพื่อนำไปก่อสร้างกำแพงเมืองชั้นในของนครเชียงใหม่ จนทำให้ที่ตรงนี้กลายเป็นหนองน้ำ เมื่อได้รับวิสุงคามสีมา จึงเรียกว่า "วัดทรายมูล"
 
hostgator coupon code 30 off