Designer: Joomla 3.2 Templates Free

 

ศาลาธนารักษ์ 1 ตั้งอยู่ ณ บ้านทิพวรรณ เลขที่ 52 ถนนราชดำเนิน ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งอดีตเคยเป็นคุ้มของเจ้าทิพวรรณ ณ เชียงตุง และต่อมาได้อยู่ในความดูแลของกรมธนารักษ์ บ้านทิพวรรณเป็นบ้านหลังใหญ่ 2 ชั้น ครึ่งตึกครึ่งไม้ ทรงสูงโปร่ง มีอาณาบริเวณกว้างขวางเหมาะสมที่จะจัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์สำหรับจัดแสดงทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์จึงได้ดำเนินการปรับปรุง ตกแต่งอาคาร และจัดแสดงทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน โดยให้ประชาชนเข้าชมการจัดแสดงอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2538 ได้ร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสที่จังหวัดเชียงใหม่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 18 (วันที่ 9 - 17 ธันวาคม 2538) ในนามประเทศไทย

 

website : http://www.emuseum.in.th/treasury

hostgator coupon code 30 off